Online bilete - 15% indirim
Indirimler
Nereden:

Nereye:

Tarih:

HASTURIZM.BG WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu siteye giriş yapan Kullanım Sözleşmesini ve Koşullarını kabul etmiş sayılır...


1. Genel koşullar

 

• Hasturizm.bg (bundan sonra “Web sitesi” olarak anılacaktır) müşterilerine Avrupa'daki 20'den fazla ülke için toplu otobüs taşımacılığı tarifeleri hakkında bilgi ve online bilet satın alma imkanı sağlayan bir Bulgar web sitesidir.

• Web sitesi "Has Turizm" Ltd.'ye aittir.

 

• "Has Turizm" Ltd. lisansı olan bir otobüs taşıyıcısıdır.

 

• "Has Turizm" Ltd., ...numarası ile “Kişisel veri yöneticiler listesinde ve onlar tarafından tutulan kayıtlarda” kayıtlı, bir kişisel veri yöneticisidir.

• Müşteri Hasturizm.bg'nin sunduğu hizmeti kullanarak web sitesinin Şartları ve Koşullarını kabul eder.

 

2. E-bilet satın alma

 

• Bir e-bilet satın alımında, Müşteri, Taşıyıcının koşullarına göre, biletin tam değerini ödeyip otobüsteki garanti edilmiş yerini alır.

 

• Müşteri ödeme şeklini seçme hakkına sahiptir.

 

• Müşteri e-bilet satın alırken aşağıdaki gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür:

 

- Telefon numarası


- e-bilet alabileceği e-posta adresi

- Adı ve Soyadı

 

- Gün, ay ve yıl olarak doğum tarihi

 

- Taşıyıcının mevcut şartnamesinde belirtilen herhangi bir ek bilgi.

 

- E-bilet satın alınmış olan her bir Yolcu için yukarıdaki bahsedilen bilgilerin verilmesi gereklidir. Aksi takdirde Hasturizm.bg grubu otobüste ayrılmış bir yer için garanti veremez.

 

- Miktarın tamamı ödendikten sonra, Müşteri e-posta adresinde gösterilen benzersiz bir rezervasyon koduna sahip bir e-bilet alır. Müşteri bu e-bileti yazdırıp seyahat gününde onu getirmekle mükelleftir.

 

- Hasturizm.bg grubu ve Taşıyıcı sizin bilet alma talebinizi reddetme haklarını saklı tutar.

 

- Müşteri Hasturizm.bg web sitesinden alınmış biletleri tekrar satmamakla ve tekrar satmak için teklifte bulunmamakla yükümlüdür.

 

- Müşteri web sitesinde satılmış olan biletleri promosyonlar, oyunlar, yarışlar, müsabakalar ve/veya piyangolar da dahil olmak üzere reklam amaçları ve bunların yanı sıra diğer herhangi bir ticari maksat için kullanma hakkına sahip değildir. Eğer kodunuzu kaybeder veya unutursanız, ödemiş olduğunuz bilet tutarı iade edilmez.

 

3. Bilet fiyatı

 

• Web sitesinde belirtilen fiyatlar, herhangi bir ek masraf veya ücret olmaksızın, Taşıyıcı firmanın resmi bilet fiyatlarıyla aynıdır.

 

• Bilet banka/kredi kartı ile veya bir Easy Pay ödeme noktasında online olarak satın alındığı zaman işlem ücreti Hasturizm.bg tarafından karşılanır. Ödemenin bankadaki doğrudan mevduat ile yapılması durumunda, ek masraflar Müşteri tarafından karşılanır.

 

• Bilet fiyatı, bariz hata durumları haricinde, sipariş verme anında web sitesinde belirtilen ücrettir. Ücretlerde bariz bir hata olması durumunda, lütfen yöneticilerle irtibata geçiniz.


•Tüm ücretler KDV dahil olmak üzere Bulgar Levası (BGN) cinsindendir.

 

• Eğer yazar kasa biletinin verilmesi sırasında bilet fiyatı ve Hasturizm.bg web sitesinde ödemiş olduğunuz tutar arasında fark tespit edilirse, ödemiş olduğunuz ücretin gerçek tutardan fazla olması durumunda, aradaki fark Hasturizm.bg grubu tarafından iade edilecektir.

 

• Gerçek tutardan daha az miktarda ödeme yapılması durumunda bilet fiyatlarındaki farkı ödemekle yükümlüsünüz. Biletiniz için farkı ödemek istemediğiniz takdirde Taşıyıcının Şartlarına göre biletinizi iptal etme hakkına sahipsiniz.

 

4. Hasturizm.bg grubunun yükümlülükleri

 

• Hasturizm.bg grubu Yolcuya ait bilgileri saklı tutmakla yükümlü olup onu üçüncü şahıslara veremez ve bu sözleşmede bahsedilen amaçlar dışında yolcu irtibat bilgilerini kullanamaz.

 

• Hasturizm.bg grubu Taşıyıcılar tarafından verilen bilgileri doğru bir şekilde vermekle ve Yolcudan alınmış ücret karşılığında otobüsteki koltuğu garanti etmekle yükümlüdür.

 

5. Yolcuların yükümlülükleri

 

• Müşteri bilet Satın alırken, özellikle Taşıyıcı, kalkış günü ve saati, ulaşım ücreti olmak üzere ulaşım ile ilgili tüm bilgileri ve bunların yanı sıra Hasturizm.bg grubu ile iletişimini sağlayan e-posta adresini de kontrol etmelidir.

 

• Hasturizm. bg ve Taşıyıcının genel şartlarını öğrenmek müşterinin yükümlülüklerindendir. Yolcu onaylama sırasında yazar kasa bileti bilgileri ile e-bilet bilgilerinin birbirleriyle aynı olup olmadığını kontrol etmelidir.

 

• Yolcu seyahat gününde kendisiyle birlikte kendi kimlik kartını (Avrupa Birliği ülkeleri dışında seyahat ederken Uluslararası pasaportunu), ayrıca uygulanan indirimi belgeleyen evrakları getirmekle yükümlüdür.

 

• Yolcu belgelerin hatasız olup olmadığını kontrol etmelidir. Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarında ve uluslararası bir güzergahtaki kontrol noktasını geçerken usulsüzlük saptanması durumunda, Yolcu otobüsten indirilecek ve bilet tutarı iade edilmeyecektir.

 

6. Kişisel bilginin korunması

 

• Hasturizm.bg grubu Müşteriye ait herhangi bir kişisel bilgiyi ifşa etmemekle ve toplanan bilgileri aşağıdaki durumlar dışında hükumet organları, şirketler, bireyler ve diğerleri gibi üçüncü şahıslara vermemekle yükümlüdür:

 

- kayıt sırasında veya sonrasında Müşteriden onay alındığında;


- yasal prosedürleri takip ederken mevcut mevzuat gereğince bazı bilgileri talep etme ve toplamaya yetkili hükumet organları veya yetkilileri tarafından bilgiye gerek duyulduğunda;

 

• "Has Turizm" LTD'ye ait olan Hasturizm.bg web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel bilgiler, Bulgaristan Cumhuriyeti mevzuatı gerekliliklerine kati surette uyarak sadece online otobüs bileti alış hizmetinin ihtiyaçları için kullanılır.

 

• Kişisel bilgiler verilirken, Müşteri sadece hizmetin gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olarak ve özellikle yasaklanmadığında doğrudan pazarlama amaçları için Hasturizm.bg grubuna verinin kullanılması için açık bir şekilde onay verir.

 

• Hasturizm.bg grubu sizin tarafınızdan sağlanan yanlış veya noksan bilgiden kaynaklanan problemlerden sorumlu tutulamaz.

 

• Bize kişisel bilgilerinizi verdiğiniz zaman, ilgili olan taşıyıcılara kişisel bilgilerinizi sunmamızı onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

 

7. Web sitesinden üçüncü şahısların web sitelerine olan linkler

 

• Web sitesi bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen üçüncü şahısların diğer web sitelerinin linklerini içerir ve biz bu sitelerin içeriğinden dolayı sorumluluk taşımayız.

 

8. Diğer yasal haklar

 

• Hasturizm.bg grubu Müşterilere bildirme yükümlülüğü olmayan mevcut şartları ve koşulları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Genel koşullardaki herhangi bir değişikliği takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır ve eğer web sitesini kullanmaya devam ederseniz, yapılan değişiklikleri açık bir şekilde kabul etmiş olursunuz.

 

• Hasturizm.bg grubu web sitesinde sunulan hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Hasturizm.bg grubu web sitesinde bulunan bilgilerin doğru ve güncel olacağını garanti etmez ve beyan etmez. Bunlara ek olarak, Hasturizm.bg grubu herhangi bir ön bildirim olmaksızın ve sorumluluk taşımaksızın web sitesinin tamamına veya bir kısmına erişimi geçici veya kalıcı olarak durdurmanın yanı sıra web sitesinin içeriğini, dizaynını ve tüm parçalarını değiştirme hakkını da saklı tutar.

 

• Otobüs biletlerini online olarak Hasturizm.bg sitesinden veya bizim ofisimizden satın aldığınızda, web sitesinin şartları ve koşullarının yanı sıra taşımacıya özel olan koşulları da açık bir şekilde kabul etmiş olup bu şartları daha önceden öğrenmiş olma sorumluluğunu da taşıyorsunuz. Hasturizm.bg bir taşıyıcı olarak faaliyet göstermez. Hasturizm.bg Taşıyıcıların şartları ve koşullarında olan değişiklikler için sorumluluk taşımaz.

 

• Web sitesindeki interaktif haritalardaki otobüs duraklarının yerleri yaklaşık olarak verilmiştir ve Hasturizm.bg grubu interaktif haritalarda görüntülenen otobüs duraklarının yerlerinin kesinliğinden sorumlu değildir. Gerektiğinde otobüs kalkış ve varış yerinin kesin belirlenmesi için lütfen Taşıyıcı veya Hasturizm.bg grubu ile irtibata geçiniz.

 

• Taraflar mevcut şartlar ve koşullardan birinin (veya daha fazlasının) geçersiz olduğunu beyan ettiğinde, bu durum sözleşmenin hükümsüzlüğü, onun diğer şartları veya kısımlarının geçersizliği anlamına gelmeyecektir. Geçersiz maddeler kanunun zorunlu normları veya standart uygulama tarafından değiştirilecektir.

 

• Yukarıdaki Şartlar ve koşullar tarafından çözüme ulaştırılamamış tüm sorunlar için Bulgaristan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki hukuk kuralları uygunlanır.